Itabashi Medical Device Co., Ltd. Dalian

Itabashi Medical Device Co., Ltd. Dalian

Itabashi Medical Device Co., Ltd. Dalian

Outside view

18F, Senmao Building, No. 147 Zhongshan Road, Xigang District, Dalian, China
Phone: +86-411-8367-1800
Fax: +86-411-8360-1800

Google Maps
Outside view
Inside view
Inside view
Page Top